Nyheder

Lillerød Gymnastik tilbyder bevægelse og fællesskab til alle uanset alder, køn og færdigheder.

Vores hold kan inddeles i overordnede grupper på følgende måde:holdgrupper.jpg


Familiehold lærer børn gymnastikken at kende sammen med mor, far eller anden voksen. Gennem leg og bevægelse udfordrer vi kroppen og dens muligheder.

Børnehold er vi til gymnastik uden mor og far. Med legende tilgang introduceres børnene for forskellige momenter fra gymnastikkens verden.

Introhold kan der nu vælges mellem forskellige discipliner. Den legende tilgang er stadig en stor del af undervisningen.

Fra 8 år tilbyder vi mere målrettet træning inden for de enkelte discipliner. På opvisnings- og konkurrencehold trænes der, som hovedregel, flere gange om ugen. Vi tilbyder også hold, der træner 1 gang om ugen.

Fra 18+ kan du deltage på vores Voksenhold. Her udbydes meget forskelligt lige fra diverse motions- og fitnesshold til opvisningshold.

Særligt tilrettelagte hold udbydes undervisningsforløb, der varetages af specialuddannede undervisere. Forløbenes varighed vil afhænge af indhold og målgruppe. Et eksempel på særligt tilrettelagte hold er efterfødsel.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer