Nyheder

BETINGELSER FOR SÆSON 2023/2024

Sæsonen og medlemsperioden defineres fra 1. august 2023 - 31. juli 2024. I holdbeskrivelsen for hvert enkelt hold fremgår det enkelte holds træningsperiode. Vær derfor opmærksom på, hvornår dit hold starter og slutter.


PROFILOPRETTELSE
For at kunne tilmelde sig hold, events mm. skal man oprette en personlig profil. Profilen indeholder den pågældende persons oplysninger. Både voksne og børn skal have deres egen profil. Dette gælder også ved tilmelding til familieholdene.

 

FAMILIEMEDLEMSFUNKTIONEN
Denne funktion på hjemmesiden giver den fordel, at alle familiemedlemmer flettes sammen, og der kan skiftes mellem hver enkelt af familiens profiler. Under “Ret profil” kan du trykke på “tilføj familiemedlem” og oprette hver enkelt profil i familien. 

Det påhviler medlemmet at vedligeholde sine oplysninger i profilen på hjemmesiden, således at denne kan modtage og respondere på information fra bestyrelsen og instruktørerne.


KONTINGENTPRISER
Kontingentpriser for holdene fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med planlægningen af den enkelte sæson. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Flg. faktorer ligger til grund for fastsættelsen af kontingentet for de enkelte hold: holdets type, varighed, antal træningstimer i sæsonen, antallet af undervisere på det enkelte hold samt instruktørernes kompetencer og anciennitet.

Kontingentet for det enkelte hold oplyses under ”Tilmelding” på hjemmesiden.

Kontingentet nedsættes på "vinter-hold" i perioden 1. september 2023 - 31. marts 2024 på følgende måde:

 • Fra uge 42 - 20% fratrækkes den oprindelige pris
 • Fra uge 51 - 50% fratrækkes den oprindelige pris
 • Fra uge 7 - 75% fratrækkes den oprindelige pris

Kontingentet nedsættes på "halvårs-hold" i perioderne 1. september 2023 - 31. december 2023 og 1. januar 2024 - 31. marts 2024 på følgende måde:

 • Fra uge 42 - 50% fratrækkes den oprindelige pris
 • Fra uge 7 - 50% fratrækkes den oprindelige pris

Kontingentet nedsættes ikke på sommerhold i perioden 1.april 2024 - 30. juni 2024.

 

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der tilbydes forhåndstilmelding til vinterholdene til medlemmer fra senest afsluttede sæson. Ved tilmelding betales der kontingent for holdet.

Det fremgår af holdbeskrivelsen, om der betales for opvisningsdragt/t-shirt ved tilmeldingen, eller om dette eventuelt skal betales separat i løbet af sæsonen.

På udvalgte voksenhold kan der betales med MobilePay pr. gang. Oversigten over hvilke hold samt priser fremgår af hjemmesiden.

Ratebetaling kan i nogle tilfælde bevilges. Du kan ansøge om ratebetaling på mail til administrationen: gymnastik@lilgym.dk. Ved bevilling aftales der en individuel betalingsplan. Vær opmærksom på, at der ved ratebetaling pålægges 5% på den oprindelige pris. Ved indgåelse af aftale om ratebetaling accepterer du at skulle betale for hele sæsonen for det pågældende hold. Ved udmeldelse senere end 1. oktober skal de resterende rater stadig betales!

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent rettidigt, kan medlemmet ikke deltage i foreningens aktiviteter. Medlemmer, der er i restance ved afslutning af sæsonen, slettes som medlem. Retten til forhåndstilmelding bortfalder, og tilmelding til nye hold kan kun ske efter restancen er betalt.

 

PRØVETRÆNING OG UDMELDELSE
September måned er prøvemåned på alle vinterholdene. Deltagelse på hold forudsætter, at man er tilmeldt. Ved skriftlig udmeldelse fra ordinære hold inden 1. oktober tilbagebetales kontingent for holdet, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150,00 samt eventuelt udløste rabatter.

Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingent ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Er der betalt dragtpenge, vil disse blive tilbagebetalt, såfremt dragterne ikke er bestilt endnu.

På hold med fortræning bortfalder prøvemåneden, idet fortræning fungerer som prøvegange. 

Andre prøveperioder kan gælde for enkelte hold, og vil i disse tilfælde være anført i holdbeskrivelsen.

Ved tilmelding efter 1. oktober gives der én prøveundervisningsgang, hvorefter tilmeldingen er bindende. Har man deltaget én gang uden tilmelding, gælder den også som én prøveundervisningsgang.

Al udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen på mail: gymnastik@lilgym.dk
Det er ikke tilstrækkeligt at meddele instruktøren på holdet, at man stopper.

Deltagelse på hold registreres elektronisk. Hvis et medlem ikke har deltaget i 3 på hinanden følgende gange uden, at der er givet besked herom til instruktøren, kan man uden varsel blive afmeldt. Bestyrelsen anviser pladsen til en anden. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.


RABATTER
Familierabat 5%: opnås ved tilmelding af flere personer fra samme hustand. Rabatten ydes fra 2. persons første tilmelding og rabatten fratrækkes den oplyste holdpris ved betaling. Rabatten ydes på hustandens samlede kontingent. Det er yderst vigtigt, at adressen er skrevet helt ens på hustandens profiler, da den mindste forskel gør, at systemet ikke kan registrere, at man er fra samme husstand.


Særlige tilbud til voksne (aften):

Hvis du er tilmeldt et af nedenstående hold...Kan du frit deltage på nedenstående hold - du skal blot fremvise dit medlemskort i klubmodul App'en til instruktøren
Kun for Kvinder Calisthenics og Mobilitet 
Kun for Mænd SøndagsWorkout 
RopeFit 18+
Calisthenics og Mobilitet 
SøndagsWorkout 


Der ydes ingen rabatter i sommersæsonen.

Såfremt man afmelder sig et eller flere hold, der har udløst rabat, vil man blive opkrævet fuld pris for det/de hold man fortsætter på. Retten til rabat bortfalder, hvis profilen ikke er opdateret ved tilmelding.

 

VENTELISTER
På udvalgte hold er der mulighed for at blive opskrevet på venteliste. Såfremt der opstår plads på det ønskede hold, gives der automatisk besked til den første på ventelisten. Bliver henvendelsen ikke besvaret indenfor den oplyste tid (48 timer), går pladsen videre til den næste på listen, og din ventelisteplads forsvinder. Der oprettes ikke ventelister i sommersæsonen.


ALDERSKRAV
Der gælder følgende krav om alderen i holdbeskrivelsen:

Vinterhold 2023/2024

 • Familiehold - den tilmeldte skal være fyldt den lavest angivne alder ved holdets start.
 • Børnehold op til 6 år - den tilmeldte skal være fyldt den lavest angivne alder senest med udgangen af uge 42/2023.
 • Øvrige hold – den tilmeldte skal være fyldt den lavest angivne alder senest ved udgangen af kalenderåret 2023.
 • Såfremt der er ledige pladser på et hold, kan et medlem optages senere i sæsonen, når pågældende er fyldt den lavest angivne alder.

Sommerhold 2024

 • Børnehold og familiehold op til 6 år - den tilmeldte skal være fyldt den lavest angivne alder, når sommerholdet starter.
 • Øvrige hold – den tilmeldte skal være fyldt den lavest angivne alder senest ved udgangen af kalenderåret 2024.

 

FERIE OG LUKKEDAGE
Der er som udgangspunkt ingen undervisning i følgende perioder:

 • Efterårsferie uge 42-2023
 • Juleferie uge 51 og 52-2023
 • Vinterferie uge 7-2024
 • Påskeferie uge 13 samt mandag i uge 14-2024
 • Kr. himmelfartsdag den 9. og 10. maj 2024
 • Pinsedag 19. maj 2024
 • 2. Pinsedag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag 5. juni 2024 på skolerne!

Der er lukket på skolerne og i hallerne i forbindelse med helligdage. Der kan være enkelte undtagelser. Der kan forekomme aflysninger i løbet af sæsonen pga. skolearrangementer, eksamener og valg m.m. Ved aflysninger udover to gange, bestræber vi os på at tilbyde erstatningsundervisning på et senere tidspunkt, så vidt det er muligt.


SÆRLIGT TILRETTELAGTE UNDERVISNINGSFORLØB
Foreningen kan undertiden udbyde særlige undervisningsforløb, der tilrettelægges og varetages af specialuddannede undervisere. Forløbenes varighed vil afhænge af indhold og målgruppe. Prisen for et særligt tilrettelagt forløb fastsættes fra gang til gang.


FORBEHOLD FOR NEDLUKNING
Foreningen er underlagt de til enhver tid udstukne regler og restriktioner ift. forebyggelse af COVID-19 eller anden ukendt smitte. Der kan i den forbindelse forekomme akut regulering af deltagerantal og/eller hel eller delvis nedlukning af aktiviteter. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde tage stilling til, om der tilbagebetales kontingent, eller det er muligt at erstatte evt. manglende træningstimer på et senere tidspunkt.

 

GENERELLE BETINGELSER FOR HANDEL PÅ HJEMMESIDEN

 • Vi benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til alle transaktioner på denne hjemmeside. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.
 • Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår.
 • Når du køber varer eller ydelser via hjemmesiden, trækkes betaling med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalinger håndteres krypteret af DIBS A/S.
 • Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m., accepterer du, at vi administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i betingelserne.
 • Vi kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
 • På hjemmesiden kan der betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort og Mastercard.
 • Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved udlevering af varen.
 • Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms.

Løbende/automatisk træk

 • Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at vi fremover må trække betalinger fra dit betalingskort.
 • Beløbet du skal betale for medlemskabet, trækkes automatisk via dit betalingskort.
 • Du kan senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail / sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
 • Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos os, men hos DIBS A/S.
 • Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender vi påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
 • Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind på hjemmesiden og rette dette.
 • Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på hjemmesiden.
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer