Nyheder

Generalforsamling i Lillerød Gymnastik

Onsdag den 24. januar 2024 kl. 18.00 – 19.00

Lillerødhallerne, mødelokalet v. caféen


REFERAT:


  1. Valg af dirigent

bestyrelsen foreslår Jesper Holdflod Pallesen

Valgt ved akklamation

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er korrekt indkaldt pr. 11. januar 2024.


  1. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Skal ikke godkendes, men der må stilles spørgsmål til den.

Årsberetningen blev taget til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden


  1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Regnskabet blev fremlagt af næstformanden med hjælp fra MM Revision og Regnskab

Regnskabet blev godkendt.


  1. Behandling af indkomne forslag 

Forslag om ændring af vedtægter - ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret.

Forslaget blev godkendt enstemmigt.


  1. Valg til bestyrelsen

Formand        Jette Hansen            Ikke på valg

Kasserer        Linnea Christensen        Valgt ved akklamation (på valg igen 2026)

Næstformand        Thomas Guldberg        Valgt ved akklamation (på valg igen 2026)

Sekretær        Natacha Chalé Vibe-Hastrup    Valgt ved akklamation (på valg igen 2025)

Bestyrelsesmedlem    Anne Marie Præstholm    Valgt ved akklamation (på valg igen 2025)

Bestyrelsesmedlem    Malene Bro Jensen        Valgt ved akklamation (på valg igen 2026)

Bestyrelsesmedlem    Nicklas Bill Skjoldborg        Valgt ved akklamation (på valg igen 2026)


Suppleanter (vælges for ét år ad gangen)

Julie Bay Norsk                        Valgt ved akklamation

Jesper Holdflod Pallesen                Valgt ved akklamation


  1. Valg af revisorer (vælges for ét år ad gangen)

Morten Mohr Hansen                    Valgt ved akklamation

Janne Bolin                        Valgt ved akklamation


Revisorsuppleant

Peter Haugaard                        Valgt ved akklamation

                    

  1. Eventuelt – Ingen punkter


Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer